Esittelypuheenvuoro SYL:n liittokokouksessa Tampereella 17.11.2017

 

Hyvä liittokokousväki, ärade förbundsmöte, dear General Assembly,

Enpä olisi astellessani vajaat kaksi vuotta sitten SYL:n vuoden avausseminaariin arvannut päätyväni joskus tähän. Ja miten ohuen pintaraapaisun ylioppilasliikkeen toiminnasta olinkaan ehtinyt silloin nähdä. Kohtaamiset ja kokemukset, hetket, jotka olen tämän matkan aikana saanut kanssanne viettää, ovat tuoneet lisää värejä, lisää perspektiiviä siihen, mistä tässä liikkeessä todella on kyse. Olen oppinut, että ylioppilasliike merkitsee minulle yhteisöä, jossa visiot, intohimo ja palava halu muuttaa maailmaa yhdistyvät. Ylioppilasliike on aamuöinen karaoke, lasittuneet katseet aamupalalla, se on hieman liian monta juotua kuppia kahvia ja hikinen liittokokousbussi. Se on naurua ja iloa, se on raikuvan debatin sorina, se on taito ja tahto tehdä hyvää toisille. Se on toivon ja edistyksen liike.

Minä seison nyt tässä, koska minusta avain parempaan tulevaisuuteen on vahvassa ylioppilasliikkeessä ja sen ihmisissä. Pyrkimys edistyksellisyyteen ja halu näyttää suuntaa on aina leimannut ylioppilaspolitiikkaa. Se henki on vahvasti läsnä myös täällä tänään. Sillä olen nähnyt niin monesti sen intohimon, tietämyksen ja halun muuttaa maailmaa, joka teissä ja teidän toiminnassanne inspiroi minua päivä toisensa jälkeen. Sellaista liikettä minä haluan johtaa.

Teidän kanssanne haluan rakentaa tästä liikkeestä entistä näkemyksellisempää muutosvoimaa. Valitessanne minut saatte arvojohtajan, joka uskoo palavasti tähän liikkeeseen ja sen sanomaan. Polkuni on johtanut erilaisten vastuutehtävien kautta valtavaan kunniaan johtaa suurta ja moniäänistä ylioppilaskuntaa. Olen päässyt työskentelemään päivittäin eri taustaisten ja erilaisten ihmisten kanssa useammalla kielellä. Uskon siihen, että tuon moniäänisyyden vaaliminen on koko opiskelijaliikkeen vahvuus. Erilaisten näkökulmien törmätessä kaikkien kannalta laadukas päätöksenteko voi hyvin.

Tänään nuo näkökulmat todella kohtaavat. Olemme kokoontuneet yhteen, antamaan kukin oman arvokkaan lisämme yhteisen liittomme tulevaisuuden kirkastamiseksi. Emme tee tätä itsemme vuoksi. Eikä tämä liitto ole vain meitä varten. Me teemme tätä siksi, koska me haluamme luoda parempaa huomista meidän jälkeemme tuleville. Koska me uskomme, että tämän maan vahvuus on jatkossakin tasa-arvoisissa mahdollisuuksissa kouluttautua. Koska me uskomme, että tulevaisuus on erilainen, että se on yhdenvertaisempi ja empaattisempi. Koska me uskomme, että tulevaisuus on niiden, jotka uskovat rohkeasti ja pitkäjänteisesti omiin arvoihinsa.

Sitä rohkeutta tarvitaan myös tänään. Liittokokous on taas tilaisuus ohjata ja hioa liikkeen näkemyksiä ja suuntaa. Otetaan siitä mahdollisuudesta kaikki irti. Keskustellaan, kuullaan ja kommentoidaan. Ollaan aktiivisia ja annetaan tunteen palon näkyä. Arvostetaan muiden näkemyksiä. Me tarvitsemme opiskelijoiden tarpeita palvelevia ja sisintä puhuttelevia linjoja. Niiden linjojen toteuttamiseen tarvitsemme oikeat ihmiset. Tehdään tästä liittokokouksesta ylioppilasliikkeen näköinen: edistyksellinen, värikäs ja kuuluva.