Miika

Olen aina ollut aktiivinen. Opiskelujen ja töiden ohella päiväni täyttyivät aiemmin urheilusta, nyt myöhemmin järjestötoiminta ja vaikuttaminen ovat ottaneet tämän roolin. Kävelyt jokirannassa, lautapelien pelailu kavereiden kanssa ja kirpputoreilla seikkailu ovat tapoja, joilla rentoudun. Olen haaveillut niin kokin, juristin kuin äidinkielenopettajan urasta. Sittemmin olen huomannut, että vahvuuteni ovat ihmisten kanssa toimimisessa ja johtamisessa.

Opiskeluaikani ajan olen saanut johtaa ja tulla johdetuksi erilaisissa tehtävissä. Olen johtanut vapaaehtoisista koostuvia tiimejä, toiminut hallituksen jäsenenä ja hallituksen puheenjohtajana vastannut niin ylioppilaskunnan kuin kansallisen liiton päivittäisestä johtamisesta. Olen huomannut, että asiantuntijatyön johtamisessa kolmen asian tulee korostua: empaattisuuden, läsnäolon ja ihmisläheisyyden. 

Minun intohimoni on visioinnissa, yhteisön kehittämisessä ja muiden tukemisessa. Myös koulutustaustani kautta johtamisen ja työn organisoinnin kysymykset ovat itseäni lähellä. Kuunteleminen, yhteenkuuluvuuden tunteen sekä yhteisen vision kirkastaminen ovat johtajan tärkeimpiä tehtäviä. Nämä lainalaisuudet pätevät myös politiikassa.  En ole johtajana tai poliitikkona valmis, mutta valmis kehittymään: siksi haluan tarttua tähän haasteeseen. 


Arvot

Yhdenvertaisuus

Sellainen Suomi on vankka, jossa jokaisen yhdenvertaisuus lain edessä turvataan. Jossa yhdenvertaisuus on myös ymmärrystä siitä, että sen edistäminen vaatii jatkuvaa työtä rakenteiden ja asenteiden muuttamiseksi tasa-arvoisempaan suuntaan.

Empaattisuus

Yhteiskunnan yhteisen suunnan on oltava empatian, ymmärryksen ja yhdessä toimimisen tie. Vain yhteiskunta joka on määrätietoinen, mutta herkkä, kiltti ja avoin jäsentensä vaikeillekin kokemuksille, voi olla toimiva.

Usko tulevaisuuteen

Kriisipuheen sijasta pitäisi keskittyä luomaan uskoa tulevaisuuteen. Tarvitsemme vision hyvinvointivaltion seuraavista askeleista. Vision, joka ei perustu vihalle tai eristäytymiselle, vaan humaanisille arvoille ja toivolle. Luottamukselle, että ihmiset ovat vastaanottavaisia eriarvoisuuden ehkäisemiselle, ihmisten ja ympäristön hyvinvoinnista huolehtimiselle ja demokratian kehittämiselle.


Muiden suusta

”Miika on aina valmis ideoimaan ja kokeilemaan uusia juttuja.”

Miikan kanssa on tosi helppo työskennellä. Tulee olo, että työskentelemme yhdessä ensisijaisesti ihmisinä, ei edustuskoneina, joiden pitää jaksaa loputtomiin asti täydellisinä. Olo siitä, että tulee kuulluksi ja ymmärretyksi on ollut merkittävimpiä jaksamistani lisääviä tekijöitä. Miikalla on hyvä sosiaalinen pelisilmä ja hän puhuu asioista suoraan, avoimesti ja sydämestä. Tämä yhdistettynä kriittiseen otteeseen on vienyt ylioppilaskuntamme toimintaa huomattavasti eteenpäin. Johtajana Miikaa on vaikea olla rakastamatta.

”Miika on inhimillinen, huumorintajuinen ja kärsivällinen johtaja. Hänen johdollaan keskitymme olennaiseen ja saamme paljon aikaan kiireisinäkin aikoina.”

Miikalla on uskomaton kyky toiminnan kehittämiseen. Hän tekee sen tavalla, joka kyseenalaistaa totutun, mutta antaa samalla arvon tehdylle työlle ja sen tekijöille. Uutta Miika lähtee aina tekemään porukalla ja kuunnellen muita, mukaan lukien työntekijöitä. Miikan tapa johtaa on uudistava, inhimillinen ja kuunteleva. Miikaa tulee ikävä."

”Miika tekee edunvalvontaa intohimolla ja johtaa sydämellä. Puheenjohtajana hän on ymmärtävä ja lämmin sekä saa asioita aikaiseksi tehokkaasti.”

”Miika johtaa visiolla kuunnellen kuitenkin muita ja arvioiden aina eri vaihtoehtoja kriittisesti.”


Ansioluettelo

Koulutus

Kauppatieteiden kandidaatti, Turun yliopisto, tietojärjestelmätiede (2018)Sivuaineet: taloustiede ja markkinointiYlioppilas, Helsingin Suomalaisen Yhteiskoulun lukio, 2013Kielitaito: Suomi (äidinkieli), englanti (sujuva), ruotsi (hyvä), ranska (kohtalainen)

Työkokemus

2020–    Viestintäsihteeri, Turun SDPKesä 2020    Toimittaja, Turun Sanomat2019–2020    Toimittaja, Turun ylioppilaslehtiKesät 2015 ja 2016     Asiakaspalvelija, IKEA OyKevät 2015                   Analyytikkoharjoittelija, Kuntamaisema OyKesä 2014                     Pihatyöntekijä, RTK-Henkilöstöpalvelu OyKesä 2010                     Kesätyöntekijä, Toimihenkilöunioni ry

Luottamustoimet

2020–   Nuorisolautakunnan jäsen, Turun kaupunki2019-2020    Nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry, hallituksen jäsen2018              Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry, puheenjohtaja2017              Turun yliopiston ylioppilaskunta, hallituksen puheenjohtaja2017              Turun yliopiston laajennetun johtoryhmän jäsen2016-2019    Turun kauppakorkeakoulun johtokunta, jäsen2016              Turun yliopiston ylioppilaskunta,                       hallituksen varapuheenjohtaja (sosiaalipolitiikka ja viestintä)2015              Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry, hallituksen jäsen