Ilmastonmuutoksen ohella eriarvoisuus on yksi keskeisimmistä haasteistamme. Vaikka tuloerojen kasvu on Suomessa 1990-luvun jälkeen pysynyt maltillisena, ovat varallisuuserot yksilöiden välillä yhä kasvavia. Samalla lapsiköyhyys on tuplaantunut viimeisten vuosikymmenten aikana.

Eriarvoisuus saattaa pahimmillaan kattaa kaikki elämän osa-alueet; sitä ei voida kuitata vain viittaamalla suomalaisten välisten tuloerojen kehitykseen. Esimerkiksi köyhyys ja syrjäytyminen johtavat myös yhteiskunnallisen ja poliittisen osallisuuden eriarvoistumiseen.

Miksi meidän pitää olla huolissamme eriarvoisuudesta? Eikö se ole jo tarpeeksi maltillisella tasolla? Asia ei ole näin yksinkertainen. Eriarvoisuus heikentää yhteenkuuluvuuden tunnettamme ja johtaa epävakauteen. Lisäksi se hidastaa talouskasvua, kun heikommassa asemassa olevilla ei ole yhtäläisiä mahdollisuuksia kouluttautua tai antaa omaa panostaan yhteiskunnassa. Varakkuus ja sosiaaliset verkostot kerryttävät usein myös poliittista valtaa, mikä vahvistaa jo vallalla olevia eroja ihmisten välillä.

Taloudellinen eriarvoisuus kasaa myös muuta eriarvoisuutta. Köyhyys näivettää arkea, sillä heikompi sosioekonominen asema aiheuttaa häpeän ja alemmuuden tunnetta. Lisäksi tulevaisuuden suunnittelu on vaikeaa, kun joutuu tuhlaamaan voimiaan jokapäiväisestä selviytymisestä huolehtimiseen. Rahahuolien aiheuttama jatkuva stressi puolestaan heikentää yleisesti terveyttä. Tämä näkyy yleisesti terveyseroissa väestöryhmien välillä. Siksi tarvitaan tasa-arvoistava sote-uudistus. Taloudellisen eriarvoisuuden vähenemiseksi meidän tulee esimerkiksi ylläpitää perintövero ja pitää pääomaverojen progressiivisuus riittävällä tasolla.

Vaikka eriarvoisuus on merkittävä ongelma myös Suomessa, olemme globaalisti etuoikeutetussa asemassa. Velvollisuutemme on osaltamme panostaa kehitysapuun ja edistää globaalisti kestävää kehitystä. Koska ilmastonmuutoksen vaikutukset osuvat erityisesti köyhiin valtioihin, myös ympäristö- ja ilmastopolitiikallamme on valtioiden välistä tasa-arvoa edistävä vaikutus. Parantamalla hädänalaisten ja niukkuudessa elävien valtioiden asemaa ja elinoloja ehkäisemme myös ekstremismiä ja pakolaisuutta, luoden turvallisempaa maailmaa ja Suomea.

Eriarvoisuuden vähentämisen on oltava prioriteettilistan kärjessä tulevalla hallituskaudella. Nyt sunnuntaina meillä on mahdollisuus vaikuttaa siihen, että seuraavan neljän vuoden aikana yhteinen suuntamme on kohti tasa-arvoisempaa Suomea ja maailmaa!

Läs på svenska: https://news.abounderrattelser.fi/ojamlikhet-dodar/