Vaalit

Eduskuntavaalit 2019

“Miksi olet ehdolla”, on kysymys, johon saan vastata usein. Päätökseeni vaikutti vahvasti yksi luku: 45 %. Sen verran ikäisistäni nuorista suhtautuu pessimistisesti Suomen tulevaisuuteen asuinmaana. Mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa, että vastaasi kulkevista nuorista melkein joka toinen suhtautuu tulevaisuuteen epäroiden. Löytyykö täältä töitä? Onko Suomessa hyvä asua jatkossakin? Riittävätkö hyvinvointipalvelumme? Miten ilmastonmuutos tulee vaikuttamaan?

Siitä syntyi kipinä: päätin lähteä ehdolle, koska palo tehdä töitä tärkeiksi kokemieni asioiden puolesta kasvoi suuremmaksi, kuin pelko epäonnistumisesta tai leimautumisesta. Lähdin mukaan, koska haluan, että maapallo säilyy asuttavana tuleville ihmis- ja eläinsukupolville. Haluan, ettei yhdenkään nuoren tarvitse pelätä oman tai yhteiskunnan tulevaisuuden puolesta.

SDP:n valitsin erityisesti siksi, koska puolueen pitkät perinteet yhdenvertaisen ja inhimillisen yhteiskunnan puolesta toimimisessa vetosivat. Toisaalta koin myös vahvasti, että puolueessa tarvitaan vielä enemmän nuoria. Jos voin omalta osaltani olla mukana uudistamassa puoluetta vieläkin paremmaksi ja edistyksellisemmäksi, niin mielelläni sen teen. Näen, että omat arvoni, eli yhdenvertaisuus, empaattisuus ja tulevaisuuden usko sopivat myös hyvin yhteen puolueen kunnianhimoisen ja ihmisläheisen tulevaisuuslinjan kanssa.


Eriarvoisuuden torjunta.

Eriarvoisuus on kasvussa. Viime vuosikymmenten politiikka on tuottanut joillekin entistä suurempaa vaurautta ja hyvinvointia, mutta jättänyt monet entistä epävarmempaan asemaan. Nuorten sukupolvien palkkakehitys polkee paikallaan, vaikka kaikkien muiden ikäryhmien kohdalla työstä saatavat tulot ovat kasvussa. 1990-luvun laman ja sitä seuranneiden vuosikymmenten niukkuuspolitiikan jäljet näkyvät edelleen esimerkiksi terveyseroissa. Epävarmuus omasta työllistymisestä ja yhteiskunnan tilasta seuraa nyt aikuistuneita sukupolvia.

 

Eriarvoisuus on kestämätöntä niin yksilön kuin yhteiskunnan hyvinvoinnin kannalta. Eriarvoisuus syrjäyttää. Se kaventaa yksilöiden vaikutusmahdollisuuksia ja nakertaa kansalaisten välistä luottamusta. Meidän on tehtävä kaikkemme eriarvoisuuden pysäyttämiseksi. Ensiluokkainen koulutus, saavutettava terveydenhuolto ja riittävä perusturva ovat tasa-arvoisemman yhteiskunnan edellytyksiä. Esimerkiksi veronkierron ja aggressiivisen verosuunnittelun järjestelmällisellä ehkäisemisellä mahdollistamme nämä tavoitteet.

Ilmastonmuutoksen pysäyttäminen.

Ilmastonmuutos tappaa. Se on pysäytettävissä, mutta meidän on toimittava heti. Ilmastonmuutoksen kanssa samanaikaisesti on käynnissä eliölajien määrän radikaali väheneminen, ja lajistoltaan köyhempi ekosysteemi sietää ilmaston muutoksia huonommin. Tekoja tarvitaan yksilötasolla ja yrityksissä, mutta ennen kaikkea politiikassa. Nykyinen luonnonvarojen riistokäyttöön perustuva talouskasvu on kestämätöntä.

 

Fossiilisten polttoaineiden käyttöön perustuva talouskasvu on korvattava hiilineutraalilla taloudellisella toiminnalla. Julkisen sektorin innovaatiopanostusten tulee kohdentua aloille, jotka auttavat tämän tavoitteen saavuttamisessa. Verojärjestelmästämme on tehtävä hiilineutraali ja kestävän kasvun periaatteiden mukaan toimivien yritysten tulee saada verohelpotuksia.

Koulutuksen ja sivistyksen voitto.

Työelämän tahti on kiristynyt, ja ilman toisen asteen tutkintoa saattaa kokea jäävänsä yhteiskunnan ulkopuolelle. Tieto on 2000-luvun tärkein pääoma ja kyky hyödyntää tietoa on taito, jota tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan. Jos tuntuu, etteivät omat tiedot ja taidot riitä, on yhteiskunnan tehtävä tarjota tilaisuus kouluttautua kaikissa elämäntilanteissa.

 

Kaikkien kansalaisten, nuorten ja vanhojen, on voitava kokea olevansa osa yhteisöä. Tiedolla ja sivistyksellä on tärkeä tehtävä yhteiskuntaa rakentavana voimana: se tarjoaa jokaiselle mahdollisuuden vallitsevien rakenteiden kyseenalaistamiseen ja yhteiskunnan kehittämisen haluamaansa suuntaan. Näin ei tällä hetkellä ole, sillä etenkin nuorten kiinnostus poliittista aktiivisuutta kohtaan on laskussa, vaikka huoli yhteiskunnan tulevaisuudesta on kasvussa.

 

Aktiivinen ja sivistynyt yhteiskunta ei ole itsestäänselvyys vaan asia, jonka puolesta on nähtävä jatkuvasti vaivaa. Takaamalla koulutuspaikka 2. asteen koulutukseen, pidentämällä oppivelvollisuusikää 18 vuoteen ja varmistamalla mahdollisuus kouluttautua missä vaiheessa elämää tahansa autetaan yhteiskuntaa uudistumaan kestävämpään ja tasa-arvoisempaan suuntaan. Jotta tämä olisi mahdollista, tulee poliitikkojen tehdä osansa.


Mukaan kampanjatiimiin?

Haluaisitko sinä lähteä mukaan yhteiselle matkalle?

Pienikin apu on tarpeen! Liity mukaan kampanjatyöryhmään!

Tue kampanjaa lahjoituksella!

Haluaisitko mieluummin lahjoittaa rahaa kampanjatyöhöni?

Opiskelijan kampanjabudjetissa jokaisella eurolla on merkitystä.

Pääset lahjoitussivulle tästä.


Miika

Miika

Olen aina ollut aktiivinen. Opiskelujen ja töiden ohella päiväni täyttyivät aiemmin urheilusta, nyt myöhemmin järjestötoiminta ja vaikuttaminen ovat ottaneet tämän roolin. Kävelyt jokirannassa, lautapelien pelailu kavereiden kanssa ja kirpputoreilla seikkailu ovat tapoja, joilla rentoudun. Olen haaveillut niin kokin, juristin kuin äidinkielenopettajan urasta. Sittemmin olen huomannut, että vahvuuteni ovat ihmisten kanssa toimimisessa ja johtamisessa.

Opiskeluaikani ajan olen saanut johtaa ja tulla johdetuksi erilaisissa tehtävissä. Olen johtanut vapaaehtoisista koostuvia tiimejä, toiminut hallituksen jäsenenä ja hallituksen puheenjohtajana vastannut niin ylioppilaskunnan kuin kansallisen liiton päivittäisestä johtamisesta. Olen huomannut, että asiantuntijatyön johtamisessa kolmen asian tulee korostua: empaattisuuden, läsnäolon ja ihmisläheisyyden.

 

Minun intohimoni on visioinnissa, yhteisön kehittämisessä ja muiden tukemisessa. Myös koulutustaustani kautta johtamisen ja työn organisoinnin kysymykset ovat itseäni lähellä. Kuunteleminen, yhteenkuuluvuuden tunteen sekä yhteisen vision kirkastaminen ovat johtajan tärkeimpiä tehtäviä. Nämä lainalaisuudet pätevät myös politiikassa.  En ole johtajana tai poliitikkona valmis, mutta valmis kehittymään: siksi haluan tarttua tähän haasteeseen.

 


Arvot

Yhdenvertaisuus

Sellainen Suomi on vankka, jossa jokaisen yhdenvertaisuus lain edessä turvataan. Jossa yhdenvertaisuus on myös ymmärrystä siitä, että sen edistäminen vaatii jatkuvaa työtä rakenteiden ja asenteiden muuttamiseksi tasa-arvoisempaan suuntaan.

Empaattisuus

Yhteiskunnan yhteisen suunnan on oltava empatian, ymmärryksen ja yhdessä toimimisen tie. Vain yhteiskunta joka on määrätietoinen, mutta herkkä, kiltti ja avoin jäsentensä vaikeillekin kokemuksille, voi olla toimiva.

Usko tulevaisuuteen

Kriisipuheen sijasta pitäisi keskittyä luomaan uskoa tulevaisuuteen. Tarvitsemme vision hyvinvointivaltion seuraavista askeleista. Vision, joka ei perustu vihalle tai eristäytymiselle, vaan humaanisille arvoille ja toivolle. Luottamukselle, että ihmiset ovat vastaanottavaisia eriarvoisuuden ehkäisemiselle, ihmisten ja ympäristön hyvinvoinnista huolehtimiselle ja demokratian kehittämiselle.


Muiden suusta

”Miika on aina valmis ideoimaan ja kokeilemaan uusia juttuja.”

Miikan kanssa on tosi helppo työskennellä. Tulee olo, että työskentelemme yhdessä ensisijaisesti ihmisinä, ei edustuskoneina, joiden pitää jaksaa loputtomiin asti täydellisinä. Olo siitä, että tulee kuulluksi ja ymmärretyksi on ollut merkittävimpiä jaksamistani lisääviä tekijöitä. Miikalla on hyvä sosiaalinen pelisilmä ja hän puhuu asioista suoraan, avoimesti ja sydämestä. Tämä yhdistettynä kriittiseen otteeseen on vienyt ylioppilaskuntamme toimintaa huomattavasti eteenpäin. Johtajana Miikaa on vaikea olla rakastamatta.

”Miika on inhimillinen, huumorintajuinen ja kärsivällinen johtaja. Hänen johdollaan keskitymme olennaiseen ja saamme paljon aikaan kiireisinäkin aikoina.”

Miikalla on uskomaton kyky toiminnan kehittämiseen. Hän tekee sen tavalla, joka kyseenalaistaa totutun, mutta antaa samalla arvon tehdylle työlle ja sen tekijöille. Uutta Miika lähtee aina tekemään porukalla ja kuunnellen muita, mukaan lukien työntekijöitä. Miikan tapa johtaa on uudistava, inhimillinen ja kuunteleva. Miikaa tulee ikävä."

”Miika tekee edunvalvontaa intohimolla ja johtaa sydämellä. Puheenjohtajana hän on ymmärtävä ja lämmin sekä saa asioita aikaiseksi tehokkaasti.”

”Miika johtaa visiolla kuunnellen kuitenkin muita ja arvioiden aina eri vaihtoehtoja kriittisesti.”


Ansioluettelo

Koulutus

Kauppatieteiden kandidaatti, Turun yliopisto, tietojärjestelmätiede (2018)

Sivuaineet: taloustiede ja markkinointi

Ylioppilas, Helsingin Suomalaisen Yhteiskoulun lukio, 2013

Kielitaito: Suomi (äidinkieli), englanti (sujuva), ruotsi (hyvä), ranska (kohtalainen)

Työkokemus

Kesät 2015 ja 2016     Asiakaspalvelija, IKEA Oy

Kevät 2015                   Analyytikkoharjoittelija, Kuntamaisema Oy

Kesä 2014                     Pihatyöntekijä, RTK-Henkilöstöpalvelu Oy

Kesä 2010                     Kesätyöntekijä, Toimihenkilöunioni ry

Luottamustoimet

2019-2020    Nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry, hallituksen jäsen

2018              Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry, puheenjohtaja

2017              Turun yliopiston ylioppilaskunta, hallituksen puheenjohtaja

2017              Turun yliopiston laajennetun johtoryhmän jäsen

2016-2019    Turun kauppakorkeakoulun johtokunta, jäsen

2016              Turun yliopiston ylioppilaskunta,

                       hallituksen varapuheenjohtaja (sosiaalipolitiikka ja viestintä)

2015              Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry, hallituksen jäsen


Miika Old

Muiden suusta

”Miika on aina valmis ideoimaan ja kokeilemaan uusia juttuja.”

Miikalla on uskomaton kyky toiminnan kehittämiseen. Hän tekee sen tavalla, joka kyseenalaistaa totutun, mutta antaa samalla arvon tehdylle työlle ja sen tekijöille. Uutta Miika lähtee aina tekemään porukalla ja kuunnellen muita, mukaan lukien työntekijöitä. Miikan tapa johtaa on uudistava, inhimillinen ja kuunteleva. Miikaa tulee ikävä. <3"

Miikan kanssa on tosi helppo työskennellä. Tulee olo, että työskentelemme yhdessä ensisijaisesti ihmisinä, ei edustuskoneina, joiden pitää jaksaa loputtomiin asti täydellisinä. Olo siitä, että tulee kuulluksi ja ymmärretyksi on ollut merkittävimpiä jaksamistani lisääviä tekijöitä. Miikalla on hyvä sosiaalinen pelisilmä ja hän puhuu asioista suoraan, avoimesti ja sydämestä. Tämä yhdistettynä kriittiseen otteeseen on vienyt ylioppilaskuntamme toimintaa huomattavasti eteenpäin. Johtajana Miikaa on vaikea olla rakastamatta.

”Miika on inhimillinen, huumorintajuinen ja kärsivällinen johtaja. Hänen johdollaan keskitymme olennaiseen ja saamme paljon aikaan kiireisinäkin aikoina.”

”Miika tekee edunvalvontaa intohimolla ja johtaa sydämellä. Puheenjohtajana hän on ymmärtävä ja lämmin sekä saa asioita aikaiseksi tehokkaasti. Valitessaan Miikan SYL saa itselleen hemmetin hyvän puheenjohtajan.”

”Miika johtaa visiolla kuunnellen kuitenkin muita ja arvioiden aina eri vaihtoehtoja kriittisesti.”

Ansioluettelo

Koulutus

Kauppatieteiden ylioppilas, Turun yliopisto, tietojärjestelmätiede (2013-)

Sivuaineet: taloustiede ja markkinointi

Ylioppilas, Helsingin Suomalaisen Yhteiskoulun lukio, 2013

Kielitaito: Suomi (äidinkieli), englanti (sujuva), ruotsi (hyvä), ranska (kohtalainen)

Luottamustoimet

2017                 Turun yliopiston ylioppilaskunta, hallituksen puheenjohtaja

2017                 Turun yliopiston laajennetun johtoryhmän jäsen

2016-2017       Turun yliopiston opetuksen ja oppimisen strateginen ohjelma -työryhmän jäsen

2016-2017       Turun kauppakorkeakoulun johtokunta, jäsen

2016                 TYY, hallituksen varapuheenjohtaja (sosiaalipolitiikka ja viestintä)

2015                 Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry, hallituksen jäsen ja NESU-vastaava

2015                 Turun KY:n KYliste-lehti, toinen päätoimittaja ja AD

2014                  KY-Tricolore ry, sihteeri

2014                 Turun KY:n kulttuurijaosto, rahastonhoitaja

Työkokemus

Kesät 2015 ja 2016       Asiakaspalvelija, IKEA Oy

Kevät 2015                     Analyytikkoharjoittelija, Kuntamaisema Oy

Kesä 2014                       Pihatyöntekijä, RTK-Henkilöstöpalvelu Oy

Kesä 2010                       Kesätyöntekijä, Toimihenkilöunioni ry

Miika

Olen aina ollut aktiivinen. Ennen päiväni täyttyivät uimisesta, nyt yliopistoaikana järjestötoiminta ja vaikuttaminen ovat ottaneet tämän roolin. Afterworkit kantapaikassa kaveriporukalla, kävelyt jokirannassa ja mökkeily perheen kanssa ovat tapoja, joilla rentoudun. Olen haaveillut niin arkkitehdin, kokin, juristin kuin äidinkielenopettajan urasta. Sittemmin olen huomannut, että vahvuuteni ovat ihmisten kanssa toimimisessa ja johtamisessa.

Opiskeluaikani ajan olen saanut johtaa ja tulla johdetuksi erilaisissa tehtävissä. Olen johtanut vapaaehtoisista koostuvia tiimejä, toiminut hallituksen jäsenenä, ollut varapuheenjohtajana osa johtoryhmää ja hallituksen puheenjohtajana vastannut viime kädessä ylioppilaskunnan arkipäivän toiminnan johtamisesta. Olen huomannut, että asiantuntijatyön johtamisessa kolmen asian tulee korostua: empaattisuuden, läsnäolon ja ihmisläheisyyden.

Minun intohimoni on sparraamisessa, visioinnissa, yhteisön kehittämisessä ja muiden tukemisessa. Myös koulutustaustani kautta johtamisen ja työn organisoinnin kysymykset ovat itseäni lähellä. Kuunteleminen, yhteenkuuluvuuden tunteen sekä yhteisen vision kirkastaminen ovat johtajan tärkeimpiä tehtäviä. Olen TYYn hallituksen puheenjohtajana saanut johtaa moniäänistä työyhteisöä ja nähdä sen kehittyvän. Se on ollut elämäni paras kokemus. En ole johtajana valmis, mutta valmis kehittymään: siksi haluan tarttua tähän haasteeseen.