Vaalit

Kuntavaalit 2021

Olen ehdolla kuntavaaleissa 2021 Turussa. “Miksi olet ehdolla”, on kysymys, johon saan vastata usein. Päätökseeni lähteä kuntavaaliehdokkaaksi vaikutti vahvasti yksi luku: 45 %. Sen verran ikäisistäni nuorista suhtautuu pessimistisesti Suomen tulevaisuuteen asuinmaana (ja sitä kautta luonnollisesti välillisesti myös Turkuun asuinkaupunkina). Mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa, että vastaasi kulkevista nuorista melkein joka toinen suhtautuu tulevaisuuteen epäroiden. Löytyykö täältä töitä? Onko Suomessa ja Turussa hyvä asua jatkossakin? Riittävätkö hyvinvointipalvelumme? Miten ilmastonmuutos tulee vaikuttamaan?

Siitä syntyi kipinä: päätin lähteä ehdolle, koska palo tehdä töitä tärkeiksi kokemieni asioiden puolesta kasvoi suuremmaksi, kuin pelko epäonnistumisesta tai leimautumisesta. Lähdin mukaan, koska haluan, että maapallo säilyy asuttavana tuleville ihmis- ja eläinsukupolville. Haluan, ettei yhdenkään nuoren tarvitse pelätä oman tai yhteiskunnan tulevaisuuden puolesta.

SDP:n valitsin erityisesti siksi, koska puolueen pitkät perinteet yhdenvertaisen ja inhimillisen yhteiskunnan puolesta toimimisessa vetosivat. Toisaalta koin myös vahvasti, että puolueessa tarvitaan vielä enemmän nuoria. Jos voin omalta osaltani olla mukana uudistamassa puoluetta vieläkin paremmaksi ja edistyksellisemmäksi, niin mielelläni sen teen. Näen, että omat arvoni, eli yhdenvertaisuus, empaattisuus ja tulevaisuuden usko sopivat myös hyvin yhteen puolueen kunnianhimoisen ja ihmisläheisen tulevaisuuslinjan kanssa.


Kestävä liikkuminen.

Iso osuus Turun ilmastopäästöistä syntyy liikenteestä. Samalla Turun seutu on Pohjoismaiden suurin kaupunkiseutu, jossa ei ole sisäistä raideliikennettä. Tarvitsemme panostuksia kestävämpään liikkumiseen. Joukkoliikenteemme palvelutaso ei ole tarpeeksi hyvä, eikä pyöräilyverkkomme tarpeeksi laadukas ja kattava. Samalla etenkin kaupungin keskustassa tulee parantaa myös kävelyreittejä ja rakentaa lisää kävelykatuja.

 

Tulevaisuuden liikkuminen ei perustu fossiilisiin polttoaineisiin, vaan sähköön ja ihmisen omaan voimaan. Kun liikennettä sähköistetään, emme voi tuudittautua uskoon, että sähköautojen tulo kyllä ratkaisee kaiken. Emme voi korvata jokaista nykyistä henkilöautoa uudella sähköautolla, vaan liikkumistapojemme täytyy muuttua kestävämmiksi. Erityisesti liikkumisen täytyy muuttua kaupunkiseuduilla, jossa etäisyydet ovat lyhyempiä. Siksi tarvitsemme ratikkaa.

 

Sähköbussejakin tarvitaan, mutta niiden kapasiteetti ei vilkkaimmin liikennöidyillä linjoilla riitä. Siksi ratikka. Se on tarpeellinen investointi joukkoliikenteeseen, kaupungin kehitykseen ja tiiviimpään kaupunkirakenteeseen. Hinta voi äkkiseltään kuulostaa kovalta, mutta kannattaa muistaa, että kaupunki saa sen vastineeksi myös korkeampia maankäyttötuloja. Ratikalla on potentiaalia vaikuttaa Turun suuntaan laajemmin.

Helposti saatavat mielenterveyspalvelut.

Mielenterveysongelmat ovat nykyisin suurin työkyvyttömyyden syy Suomessa. Taustalla on epävarmuuden ja eriarvoisuuden kasvu yhteiskunnassamme. Työttömyys ja työelämän stressi ovat lisääntyneet. Palvelujärjestelmä on repaleinen ja liian byrokraattinen. Lisäksi kynnys hakea apua mielenterveyden ongelmiin edelleen turhan korkealla monille.

 

Tarvitsemme Turussa kattavan mielenterveyden turvaamisen toimintaohjelman. Siihen sisältyvät ennaltaehkäisy, nopeasti saatavat kevyet palvelut ja myös vaativimmat hoidot. Kouluissa on turvattava koulupsykologille pääsy ja muut oppilaiden ja opiskelijoiden tukipalvelut. Psykiatrisia sairaanhoitajia tarvitaan lisää.

Tulevaisuutta luovat investoinnit.

Tutkimusten mukaan kaupunkien merkitys Suomessa kasvaa. Maassamme on oikeastaan vain kolme aluetta, joiden välillä kasvua ja sen tuomaa vaurautta tullaan tulevaisuudessa jakamaan. Etelän kasvukolmion muodostavat pääkaupunkiseutu, Tampereen seutu ja Turun seutu. Kun haluamme suunnata katseemme tulevaisuuden Turkuun, vertailukohtana ei ole Raisio tai Kaarina, vaan Tampere ja Itämeren alueen kaupungit.

 

Turussa on tehty vuosien saatossa valtavasti oikeita ratkaisuja, joilla kaupunkia on kehitetty entistä paremmaksi. On kuitenkin myönnettävä, että myös virheitä on sattunut. Päätöksenteko on junnannut paikoillaan. Jotkin hankkeet ovat viivästyneet ja olemme maksaneet kallista hintaa virhearvioinneista. Kaupungistumisen mukanaan tuomia muutoksia - hyviä tai huonoja - ei ole osattu ottaa ajoissa huomioon. Asioita voisi tehdä vielä paremmin: Turulla on kaikki mahdollisuudet menestyä.

 

Jotta Turussa riittää elinvoimaa, työllisyyttä ja menestyviä yrityksiä myös jatkossa, tulee kaupungin osaltaan uskaltaa ruokkia hyvää kehitystä investoinneillaan. Suuret rakennushankkeet, kuten raitiotie ja Kupittaan kansi, muokkaavat kaupunkikuvaa ja kohottavat ympäröivien seutujen potentiaalia nykyistä suuremmaksi. Samalla ne tuovat mukanaan työpaikkoja. Turku tarvitsee tulevaisuudenuskoa ja rohkeutta.


Haluatko kuulla lisää ajatuksistani?

Lue lisää yhdessä Mari-Elina Koivusalon ja Petra Peltosen kanssa kirjoittamastani pamfletista, joka on kattava katsaus siihen, miten me kolme haluaisimme Turkua kehittää.

Lue pamflettimme tästä!

Tue kampanjaa lahjoituksella!

Haluaisitko mieluummin lahjoittaa rahaa kampanjatyöhöni?

Opiskelijan kampanjabudjetissa jokaisella eurolla on merkitystä.

Laita viestiä minulle osoitteeseen miika.tiainen [at] gmail.com, jos haluaisit tukea minua lahjoituksella. Saat paluuviestillä maksuohjeet.


Miika

Miika

Olen aina ollut aktiivinen. Opiskelujen ja töiden ohella päiväni täyttyivät aiemmin urheilusta, nyt myöhemmin järjestötoiminta ja vaikuttaminen ovat ottaneet tämän roolin. Kävelyt jokirannassa, lautapelien pelailu kavereiden kanssa ja kirpputoreilla seikkailu ovat tapoja, joilla rentoudun. Olen haaveillut niin kokin, juristin kuin äidinkielenopettajan urasta. Sittemmin olen huomannut, että vahvuuteni ovat ihmisten kanssa toimimisessa ja johtamisessa.

Opiskeluaikani ajan olen saanut johtaa ja tulla johdetuksi erilaisissa tehtävissä. Olen johtanut vapaaehtoisista koostuvia tiimejä, toiminut hallituksen jäsenenä ja hallituksen puheenjohtajana vastannut niin ylioppilaskunnan kuin kansallisen liiton päivittäisestä johtamisesta. Olen huomannut, että asiantuntijatyön johtamisessa kolmen asian tulee korostua: empaattisuuden, läsnäolon ja ihmisläheisyyden.

 

Minun intohimoni on visioinnissa, yhteisön kehittämisessä ja muiden tukemisessa. Myös koulutustaustani kautta johtamisen ja työn organisoinnin kysymykset ovat itseäni lähellä. Kuunteleminen, yhteenkuuluvuuden tunteen sekä yhteisen vision kirkastaminen ovat johtajan tärkeimpiä tehtäviä. Nämä lainalaisuudet pätevät myös politiikassa.  En ole johtajana tai poliitikkona valmis, mutta valmis kehittymään: siksi haluan tarttua tähän haasteeseen.

 


Arvot

Yhdenvertaisuus

Sellainen Suomi on vankka, jossa jokaisen yhdenvertaisuus lain edessä turvataan. Jossa yhdenvertaisuus on myös ymmärrystä siitä, että sen edistäminen vaatii jatkuvaa työtä rakenteiden ja asenteiden muuttamiseksi tasa-arvoisempaan suuntaan.

Empaattisuus

Yhteiskunnan yhteisen suunnan on oltava empatian, ymmärryksen ja yhdessä toimimisen tie. Vain yhteiskunta joka on määrätietoinen, mutta herkkä, kiltti ja avoin jäsentensä vaikeillekin kokemuksille, voi olla toimiva.

Usko tulevaisuuteen

Kriisipuheen sijasta pitäisi keskittyä luomaan uskoa tulevaisuuteen. Tarvitsemme vision hyvinvointivaltion seuraavista askeleista. Vision, joka ei perustu vihalle tai eristäytymiselle, vaan humaanisille arvoille ja toivolle. Luottamukselle, että ihmiset ovat vastaanottavaisia eriarvoisuuden ehkäisemiselle, ihmisten ja ympäristön hyvinvoinnista huolehtimiselle ja demokratian kehittämiselle.


Muiden suusta

”Miika on aina valmis ideoimaan ja kokeilemaan uusia juttuja.”

Miikan kanssa on tosi helppo työskennellä. Tulee olo, että työskentelemme yhdessä ensisijaisesti ihmisinä, ei edustuskoneina, joiden pitää jaksaa loputtomiin asti täydellisinä. Olo siitä, että tulee kuulluksi ja ymmärretyksi on ollut merkittävimpiä jaksamistani lisääviä tekijöitä. Miikalla on hyvä sosiaalinen pelisilmä ja hän puhuu asioista suoraan, avoimesti ja sydämestä. Tämä yhdistettynä kriittiseen otteeseen on vienyt ylioppilaskuntamme toimintaa huomattavasti eteenpäin. Johtajana Miikaa on vaikea olla rakastamatta.

”Miika on inhimillinen, huumorintajuinen ja kärsivällinen johtaja. Hänen johdollaan keskitymme olennaiseen ja saamme paljon aikaan kiireisinäkin aikoina.”

Miikalla on uskomaton kyky toiminnan kehittämiseen. Hän tekee sen tavalla, joka kyseenalaistaa totutun, mutta antaa samalla arvon tehdylle työlle ja sen tekijöille. Uutta Miika lähtee aina tekemään porukalla ja kuunnellen muita, mukaan lukien työntekijöitä. Miikan tapa johtaa on uudistava, inhimillinen ja kuunteleva. Miikaa tulee ikävä."

”Miika tekee edunvalvontaa intohimolla ja johtaa sydämellä. Puheenjohtajana hän on ymmärtävä ja lämmin sekä saa asioita aikaiseksi tehokkaasti.”

”Miika johtaa visiolla kuunnellen kuitenkin muita ja arvioiden aina eri vaihtoehtoja kriittisesti.”


Ansioluettelo

Koulutus

Kauppatieteiden kandidaatti, Turun yliopisto, tietojärjestelmätiede (2018)

Sivuaineet: taloustiede ja markkinointi

Ylioppilas, Helsingin Suomalaisen Yhteiskoulun lukio, 2013

Kielitaito: Suomi (äidinkieli), englanti (sujuva), ruotsi (hyvä), ranska (kohtalainen)

Työkokemus

2020–    Viestintäsihteeri, Turun SDP

Kesä 2020    Toimittaja, Turun Sanomat

2019–2020    Toimittaja, Turun ylioppilaslehti

Kesät 2015 ja 2016     Asiakaspalvelija, IKEA Oy

Kevät 2015                   Analyytikkoharjoittelija, Kuntamaisema Oy

Kesä 2014                     Pihatyöntekijä, RTK-Henkilöstöpalvelu Oy

Kesä 2010                     Kesätyöntekijä, Toimihenkilöunioni ry

Luottamustoimet

2020–   Nuorisolautakunnan jäsen, Turun kaupunki

2019-2020    Nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry, hallituksen jäsen

2018              Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry, puheenjohtaja

2017              Turun yliopiston ylioppilaskunta, hallituksen puheenjohtaja

2017              Turun yliopiston laajennetun johtoryhmän jäsen

2016-2019    Turun kauppakorkeakoulun johtokunta, jäsen

2016              Turun yliopiston ylioppilaskunta,

                       hallituksen varapuheenjohtaja (sosiaalipolitiikka ja viestintä)

2015              Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry, hallituksen jäsen


Miika Old

Muiden suusta

”Miika on aina valmis ideoimaan ja kokeilemaan uusia juttuja.”

Miikalla on uskomaton kyky toiminnan kehittämiseen. Hän tekee sen tavalla, joka kyseenalaistaa totutun, mutta antaa samalla arvon tehdylle työlle ja sen tekijöille. Uutta Miika lähtee aina tekemään porukalla ja kuunnellen muita, mukaan lukien työntekijöitä. Miikan tapa johtaa on uudistava, inhimillinen ja kuunteleva. Miikaa tulee ikävä. <3"

Miikan kanssa on tosi helppo työskennellä. Tulee olo, että työskentelemme yhdessä ensisijaisesti ihmisinä, ei edustuskoneina, joiden pitää jaksaa loputtomiin asti täydellisinä. Olo siitä, että tulee kuulluksi ja ymmärretyksi on ollut merkittävimpiä jaksamistani lisääviä tekijöitä. Miikalla on hyvä sosiaalinen pelisilmä ja hän puhuu asioista suoraan, avoimesti ja sydämestä. Tämä yhdistettynä kriittiseen otteeseen on vienyt ylioppilaskuntamme toimintaa huomattavasti eteenpäin. Johtajana Miikaa on vaikea olla rakastamatta.

”Miika on inhimillinen, huumorintajuinen ja kärsivällinen johtaja. Hänen johdollaan keskitymme olennaiseen ja saamme paljon aikaan kiireisinäkin aikoina.”

”Miika tekee edunvalvontaa intohimolla ja johtaa sydämellä. Puheenjohtajana hän on ymmärtävä ja lämmin sekä saa asioita aikaiseksi tehokkaasti. Valitessaan Miikan SYL saa itselleen hemmetin hyvän puheenjohtajan.”

”Miika johtaa visiolla kuunnellen kuitenkin muita ja arvioiden aina eri vaihtoehtoja kriittisesti.”

Ansioluettelo

Koulutus

Kauppatieteiden ylioppilas, Turun yliopisto, tietojärjestelmätiede (2013-)

Sivuaineet: taloustiede ja markkinointi

Ylioppilas, Helsingin Suomalaisen Yhteiskoulun lukio, 2013

Kielitaito: Suomi (äidinkieli), englanti (sujuva), ruotsi (hyvä), ranska (kohtalainen)

Luottamustoimet

2017                 Turun yliopiston ylioppilaskunta, hallituksen puheenjohtaja

2017                 Turun yliopiston laajennetun johtoryhmän jäsen

2016-2017       Turun yliopiston opetuksen ja oppimisen strateginen ohjelma -työryhmän jäsen

2016-2017       Turun kauppakorkeakoulun johtokunta, jäsen

2016                 TYY, hallituksen varapuheenjohtaja (sosiaalipolitiikka ja viestintä)

2015                 Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry, hallituksen jäsen ja NESU-vastaava

2015                 Turun KY:n KYliste-lehti, toinen päätoimittaja ja AD

2014                  KY-Tricolore ry, sihteeri

2014                 Turun KY:n kulttuurijaosto, rahastonhoitaja

Työkokemus

Kesät 2015 ja 2016       Asiakaspalvelija, IKEA Oy

Kevät 2015                     Analyytikkoharjoittelija, Kuntamaisema Oy

Kesä 2014                       Pihatyöntekijä, RTK-Henkilöstöpalvelu Oy

Kesä 2010                       Kesätyöntekijä, Toimihenkilöunioni ry

Miika

Olen aina ollut aktiivinen. Ennen päiväni täyttyivät uimisesta, nyt yliopistoaikana järjestötoiminta ja vaikuttaminen ovat ottaneet tämän roolin. Afterworkit kantapaikassa kaveriporukalla, kävelyt jokirannassa ja mökkeily perheen kanssa ovat tapoja, joilla rentoudun. Olen haaveillut niin arkkitehdin, kokin, juristin kuin äidinkielenopettajan urasta. Sittemmin olen huomannut, että vahvuuteni ovat ihmisten kanssa toimimisessa ja johtamisessa.

Opiskeluaikani ajan olen saanut johtaa ja tulla johdetuksi erilaisissa tehtävissä. Olen johtanut vapaaehtoisista koostuvia tiimejä, toiminut hallituksen jäsenenä, ollut varapuheenjohtajana osa johtoryhmää ja hallituksen puheenjohtajana vastannut viime kädessä ylioppilaskunnan arkipäivän toiminnan johtamisesta. Olen huomannut, että asiantuntijatyön johtamisessa kolmen asian tulee korostua: empaattisuuden, läsnäolon ja ihmisläheisyyden.

Minun intohimoni on sparraamisessa, visioinnissa, yhteisön kehittämisessä ja muiden tukemisessa. Myös koulutustaustani kautta johtamisen ja työn organisoinnin kysymykset ovat itseäni lähellä. Kuunteleminen, yhteenkuuluvuuden tunteen sekä yhteisen vision kirkastaminen ovat johtajan tärkeimpiä tehtäviä. Olen TYYn hallituksen puheenjohtajana saanut johtaa moniäänistä työyhteisöä ja nähdä sen kehittyvän. Se on ollut elämäni paras kokemus. En ole johtajana valmis, mutta valmis kehittymään: siksi haluan tarttua tähän haasteeseen.