Yhteiskunta

Uskon tulevaisuuteen, joka on parempi. Uskon siihen, että suomalainen hyvinvointi perustuu jatkossa yhä vahvemmin korkeaan koulutustasoon ja ajatukseen siitä, että meidän täytyy yhteiskuntana taata kaikille mahdollisuus tavoitella omia unelmiaan. Nämä asiat voidaan saavuttaa vain, jos uskomme yhdessä niihin ja itseemme.

Puolueet rakentavat ensi vuonna omia vaaliohjelmiaan vuodelle 2019. Meille tärkeät ajatukset, kuten maksuton koulutus, kansainvälisyys, yhdenvertaisuus ja opiskelijoiden riittävä toimeentulo on saatava kuulumaan niissä. Tämä toteutuu, koska SYL nähdään vaikuttavana ja aloitteellisena edunvalvojana sekä asiantuntevana ja luotettavana yhteistyökumppanina.

Ylioppilasliike

Muutos lähtee aina ryhmästä. On tärkeää, että opiskelijaliike löytää sisäisesti yhteiset tavoitteet, joihin kurkottaa. Vaikuttavuus syntyy yhdessä tekemisestä: SYL:n ja ylioppilaskuntien tiiviistä yhteistyöstä. Yhteisiä vaikuttamisen paikkoja tulee etsiä tiiviisti muiden opiskelijajärjestökentän toimijoiden kanssa.

Ylioppilasliikkeen vahvuus on sen moniäänisyys. Tämän se on osoittanut kerta toisensa jälkeen. Näkökulmien moninaisuus on demokratian perusta ja luo pohjan yhteisön kannalta parhaan ratkaisun saavuttamiseksi. Opiskelijaliikkeellä on ennennäkemätön mahdollisuus toimia erityisesti nuorten sukupolvien äänenä ja puhua vielä uskottavammin esimerkiksi sukupolvien välisestä oikeudenmukaisuudesta. Se vaatii, että uskallamme nähdä roolimme paitsi vankkana opiskelijan edunvalvojana, mutta myös kykyä tuoda meille tärkeitä teemoja esiin uusien näkökulmien kautta.

Ei riitä, että tarkkailemme palettia ja tartumme siveltimiin vain tarvittaessa. Meidän on pingotettava kangas itse ja maalattava sille kirkkain värein se tulevaisuus, jonka haluamme nähdä. On katsottava kauas ja samalla nähtävä ihminen läheltä. Vaikuttaaksemme tarvitsemme liikettä, johon kaikki voivat tuntea kuuluvansa.

Yliopistot

Yliopistot ovat yksilöä kehittävän ja sivistävän koulutuksen ja vaikuttavan tutkimuksen tyyssija. Tiedolla itsellään on arvo: yliopistojen rooli ei voi olla vain markkinatalouden ehdoilla innovaatiotoimintaan keskittyminen. Yliopistojen tuottama sivistys, koulutus ja kulttuuri ovat itseisarvoja, eikä niiden tarkoituksena ole vain palvella taloutta, vaan luoda hyvinvointia.

Suomalaisessa korkeakoulupolitiikassa on perinteisesti keskitytty rakenteisiin. Rakenteiden sijasta keskiöön tulisi nostaa vahvemmin sisältöpohjainen yhteistyö ja koulutuksen saavutettavuus sekä elinikäinen oppiminen ja tiede itseisarvoina. Siksi ylioppilasliikkeen on tärkeää olla määrittelemässä yliopistojen roolia tulevaisuudessa. Tähän vastatakseen SYL:n tulee luoda oma näkemys tulevaisuuden korkeakoulukentästä.